Comentari
pixel retroceso Intranet FME
pixel pixel pixel sortir
Documentació, normativa i formats
Marc normatiu
Marc normatiu de la Facultat per a la realització de projectes

Rúbrica per a l'avaluació del TFG del Grau en Matemàtiques

Rúbrica per a l'avaluació del TFM del MAMME

Rúbrica per a l'avaluació del TFM del MESIO

Plantilles de documents
Proposta de plantilla per les memòries dels TFG del Grau en Matemàtiques (fitxer ZIP) ajuda

Proposta de plantilla per les memòries dels TFM del Màster en Matemàtiques (MAMME) (fitxer ZIP) ajuda

Proposta de plantilla per les memòries dels TFM del Màster en Estadística (MESIO UPC-UB) (fitxer ZIP) ajuda

Portades pels treballs (fitxer ZIP) ajuda

Declaració de confidencialitat dels treballs acadèmics ajuda

Documents de suport
PROTOCOL DEFENSES TFE NO PRESENCIAL (Membres Tribunal)

Procediment AVALUACIÓ TFE I ACTA ELECTRÒNICA (Secretari Tribunal)

Manual d'usuari de l'aplicació (estudiants)

Manual d'usuari de l'aplicació (professorat)

Llicències de publicació Creative Commons

Informació al web de la Facultat (calendaris, circuit del procés, ..)

Informació Biblioteca FME

Biblioteca FME: 6 passos perquè el teu TFG/TFM sigui un èxit

UPCommons - TFG/TFM de l'FME